Копия Случайная новость

Екологічний туризм, екотуризм (англ. ecotour, ecotourism) - подорожі, що організовуються і здійснюються у такий спосіб, щоб не порушувати природний баланс екосистем, ландшафтів, не виснажувати туристсько-рекреаційні ресурси територій відвідування.

Контакты

04111 Украина г.Киев ул.Салютная 1-Б
Телефон офиса:
тел. (044) 599-5332
тел. (044) 227-8149
Наши сайты:
www.ecotour.com.ua
www.team.biz.ua
www.aat.ecotour.com.ua
www.info.ecotour.com.ua
Наша почта:
tkv@ecotour.com.ua
info@ecotour.com.ua

ПоискАНІМАЦІЙНИЙ ЕКОТУР частина 1

Анімаційний Екотур

C. Дмитрук, Екотур-інфо

1. Аніматор – Основні поняття і терміни

Інтенсивний розвиток активних форм рекреації та туризму сприяв виокремленню у другій половині ХХ століття самостійного виду професійної діяльності з надання специфічного виду нематеріальних рекреаційних послуг в сфері дозвілля, за яким спочатку у Франції, а також франкомовних частинах Бельгії та Швейцарії, а згодом в Італії, Іспанії й Туреччині закріпилися назва “анімація”, а фахівцями, що надають такі специфічні послуги “аніматор”.

У загальному випадку аніматор (англ. Animator, animation оживляти, приводити в дію), – фахівець, спеціально підготовлений для організації і проведення дозвілля рекреантів (туристів), покликаний організовувати і структурувати туристсько-рекреаційні програми, контролювати емоційний фон і забезпечувати активність всіх учасників заходу, підтримувати коректність і безпеку рекреаційного процесу.

Подробнее...
 
АНІМАЦІЙНИЙ ЕКОТУР частина 2

Анімаційний Екотур

C. Дмитрук, Екотур-інфо

2. Аніматор – Рекреатор, соціоном, секретар з культури

В США аніматорів як фахівців в галузі рекреаційного обслуговування в сфері дозвілля називають “рекреаторами”, а фахівців, що спеціалізуються на системах оздоровлення “рекреаторами-терапевтами”. В Канаді діяльність аніматорів в туризмі та рекреаційної діяльності в сфері дозвілля набула вагомого соціально-виховного значення тому зазвичай таких фахівців там називають “соціальний працівник”.

В Норвегії аніматори також мають статус соціальних працівників. Тут зокрема розрізняють три професійних і відповідних їм освітніх рівні підготовки таких “соціальних працівників”, а саме – “соціоном” (який працює в місцевих організаціях, дбаючи про соціальну безпеку), “соціальний педагог” (який організовує соціально-культурну діяльність з дітьми та підлітками) і власне “соціальний працівник” (який здійснює соціально-культурну діяльність серед інвалідів та осіб з особливими потребами).

Подробнее...
 
АНІМАЦІЙНИЙ ЕКОТУР частина 3

Анімаційний Екотур

C. Дмитрук, Екотур-інфо

3. Аніматор – педагог вільного часу

Звернемо увагу, що в більшості англомовних країн поняття “педагог” має дуже широке значення і зазвичай не застосовується для визначення конкретного виду професійної діяльності. Натомість, для переважної більшості європейських країн і зокрема в Україні педагог – це традиційно самостійна професія.

Так педагог вільного часу розглядається німецькими вченими та практиками як працівник високої кваліфікації у сфері послуг. Наукові засади поняття “педагог вільного часу” формується у Німеччині ще в 30-ті роки XX століття, однак спеціальна підготовка фахівців розпочинається лише з 70-х років XX ст. на спеціалізованих курсах працівників молодіжних центрів у вищих навчальних закладах, а також на курсах педагогіки, вільного часу й туристики (Петрова І.В., 2005).

Подробнее...
 
АНІМАЦІЙНИЙ ЕКОТУР частина 4

Анімаційний Екотур

C. Дмитрук, Екотур-інфо

Останнім часом з'явилася низка праць, які присвячені проблемам застосування в анімаційній діяльності в туризмі програм, що ґрунтуються на ігрових методиках та технологіях. Переважна більшість з цих публікацій має описово-оглядовий характер та не містить чітких методичних рекомендацій, проте в них представлений багатий ігровий матеріал, що при належній науково-методичній обробці може бути використаний для створення комплексних анімаційних програм. Предметний аналіз цих праць засвідчує цінність рухових ігор як методу активної рекреації та зокрема спортивно-оздоровчого туризму, що забезпечує належний рівень різноманітної рухової активності і сприяє її фізичному розвитку, а також як специфічного методу розвитку творчої діяльності та самовдосконалення людини. Гра є найбільш природною формою взаємодії між людьми, саме в грі особистість розвивається вільно, стрімко й гармонійно.

Подробнее...
 
АНІМАЦІЙНИЙ ЕКОТУР частина 5

Анімаційний Екотур

C. Дмитрук, Екотур-інфо

Гра як цивілізаційний феномен людства

За висловом Огюста Конта: “…Гра є свого роду культурним актом творчості, створеним за своїми законами…”. Феномен ігри привертав до себе увагу мислителів, філософів, соціологів, психологів і педагогів упродовж усієї історії людства.

Філософсько-культурологічні та психолого-педагогічні підходи до ігри як до засобу взаємодії людини зі світом розробляли видатні мислителі минулого Арістотель, Платон, Ж-Ж. Руссо, Ф. Шиллер, Г. Спенсер, Дж. Локк, Я.А. Коменський, Г. Сковорода. Філософське трактування зародження й значення ігри як “інобуття”, що існує поза рамками добра й зла, розкрили у своїх працях Г. Гегель, І. Зязюн, М. Каган, П. Лавров, М. Семашко та ін.

Суспільно орієнтовані підходи до оцінки ігрової діяльності обґрунтували С. Шацький, Н. Крупська, Т. Цвелих, К. Фопель та інші. Творчі ігри соціального характеру у різних педагогічних аспектах розглядали А. Макаренко, В. Сухомлинський, В. Терський, І. Іванов, Л. Коваль. Етнічні особливості ігри та ігрової взаємодії відображені О. Духновичем, Г. Волковим, І. Нечуєм-Левицьким, Л. Федоровою. Ігри, що розвивають інтелектуально-пізнавальні здібності школярів, досліджували В. Барахсанов, І. Звєрева, Р. Жуков, В. Рибальський, Л. Фрідман та ін.

Подробнее...
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 Следующая > Последняя >>

Страница 1 из 4