Копия Случайная новость

Рекреационная деятельность охватывает различные виды занятий (туризм, физкультура, спорт, художественная самодеятельность, техническое творчество, коллекционирование и т.п.) с неодинаковой степенью физических, интеллектуальных и эмоциональных нагрузок.

Контакты

04111 Украина г.Киев ул.Салютная 1-Б
Телефон офиса:
тел. (044) 599-5332
тел. (044) 227-8149
Наши сайты:
www.ecotour.com.ua
www.team.biz.ua
www.aat.ecotour.com.ua
www.info.ecotour.com.ua
Наша почта:
tkv@ecotour.com.ua
info@ecotour.com.ua

ПоискРЕКРЕАЦІЙНИЙ ЕКОТУР частина 4

C. Дмитрук, Екотур-інфо

(за матеріалами Круцевич Т.Ю., Безверхня Г.В.

«Рекреація у фізичній культурі різних груп населення», 2010)

4. Суспільний потенціал дозвілля

Коли безліч людей вирішують у дозвіллі одні й ті самі завдання, пов'язані із збереженням здоров'я, розвитком особистості, придбанням різноманітних соціальних зв'язків, індивідуальні потреби перетворюються на масові, набуваючи тим самим суспільного характеру і резонансу. Крім того, у ході дозвільних занять кожна людина усвідомлює свою ідентичність з культурним середовищем, глибше інтегрується в життєвий простір всього суспільства.

Тому особливо важливе звернення людини до етнонаціональних видів занять на дозвіллі, до рекреаційних традицій (більшість яких має колективний характер), до масових і видовищних видів дозвілля, участі в святах, гуляннях.

 

Суспільний потенціал дозвілля – це зворотний бік його індивідуальної значущості, їх не можна виділяти один від одного, вони виступають взаємодоповнюючими аспектами одного і того ж процесу людської життєдіяльності.

Сучасне суспільство розглядає діяльність на дозвіллі як самостійну сферу життєдіяльності, що тісно перетинається з такими важливими сферами, як спорт і подорожі, релігія і мистецтво, сімейні відносини і побут, система соціальних комунікацій і практика масових видовищ, індивідуальні пристрасті й захоплення. У міру розвитку культури вільний час і дозвілля також еволюціонували, інтегруючи технічні новинки, освоюючи ефективніші організаційні технології.

Індивідуальний розвиток людини трансформує її соціальні й культурні потреби, включаючи і ті, які пов'язані з проведенням вільного часу. У кожному віці є деякий потенціал провідних запитів, який має бути реалізований саме в цей час, не раніше і не пізніше, інакше вони можуть так і не виявитися.

Ця закономірність особливо яскраво виявляється в дитинстві та у молодому віці. Саме у цей період найближче соціальне середовище, а також суспільство в цілому повинні створити сприятливі умови для того, щоб представники молодого покоління могли, по-перше, освоїти культурну спадщину, фольклор, народні ігри, музику, найважливіші етичні цінності, по-друге, реалізувати свій творчий потенціал, а також вроджені якості, які визначають конструктивний розвиток особи протягом подальшого життя. Тому в будь-якому суспільстві створюється величезний обсяг мистецтва, ігор, забав і розваг, які спеціально розраховані на індивідуальний розвиток представників підростаючого покоління.

Особливої уваги вимагає організація дозвілля дітей різного віку, коли на перший план виходить необхідність у підвищеній руховій активності, у пізнавальній діяльності, а також прагнення спілкування з однолітками.

Пік потреб спілкування з однолітками спостерігається у молоді 15–25 років. Для молоді "посидіти компанією" – пекуча потреба, один з факультетів життєвої школи, одна з форм самоствердження!

При всій важливості й силі соціалізації молодої людини в навчальному і виробничому колективі, при всій необхідності змістовної діяльності на дозвіллі, при всій масштабності зростання "індустрії вільного часу" – туризму, спорту, бібліотечної і клубної справи – при всьому цьому молодь уперто "збивається" в компанії однолітків.

Отже, спілкування в молодіжній компанії – це форма дозвілля, в якій молода людина має органічну потребу. Однак такий вид дозвілля не сприяє формуванню фізичної досконалості, підвищенню режиму рухової активності.

На питання "які причини заважають займатися фізичною активністю?" більшість молоді називає "дефіцит часу". Однак це можна розцінити як низьку мотивацію і небажання у вільний час займатися фізичними вправами, тому що покращення здоров'я, здоровий спосіб життя не є поки що пріоритетними цінностями сучасної молоді.

Свою специфіку має дозвілля літніх людей. Організатори дозвілля повинні враховувати їхні переваги, особливості психології і здоров'я. У цьому віці люди нерідко пов'язують цілі відпочинку з рекреаційними потребами, високо цінують сталі соціальні зв'язки. Але звички і цільові орієнтації не повинні стати непереборною перешкодою для організації нових видів дозвілля серед літніх людей. У світовій практиці немало інновацій у сфері дозвілля з'являлося в рамках цих вікових груп.

Недооцінка змістовного і активного дозвілля у тих, кому за 50-60, сьогодні переглядається. Представники "третього віку" (за визначенням соціальних працівників і демографів) далеко не завжди бажають проводити вільний час сидячи біля телевізора або відпочиваючи на дачній ділянці.

Пасивне дозвілля особливо не властиве людям, які до цього активно займалися професійною діяльністю. Після виходу на пенсію вони не можуть різко змінити життя і перейти до пасивного існування, яке обмежується стінами будинку. Такі люди потребують сильних емоцій, нових вражень, збереження широкого кола знайомств.

У США йдуть на пенсію в 65 років. Рівень добробуту пенсіонерів і наявність вільного часу створюють сприятливі умови для нового життя, тому багато з них віддають перевагу розвагам і подорожам як по країні, так і за кордоном.

Якщо говорити про представників середніх вікових груп, то на них орієнтовано організоване дозвілля в будь-якій країні. При цьому враховуються такі соціальні параметри життя людей, як місце їх проживання, сімейний стан, характер і рівень оплати праці, а також індивідуальні переваги в дозвільних заняттях. Особливо слід сказати про сімейний відпочинок. Короткочасний або тривалий відпочинок разом із членами сім'ї завжди мав немало прихильників. В останні десятиліття організатори дозвілля розвивають сімейний відпочинок поза домом. З'являються такі види організації вільного часу, як сімейний туризм, сімейні пансіонати, сімейні клуби та ін.

Крім віку, сімейного стану і соціального статусу існують інші критерії, які дозволяють сегментувати споживачів сервісу дозвілля, враховуючи різноманітні особливості переваг і запитів дозвілля. Наприклад, організовується корпоративне дозвілля для представників галузі, конкретного виду бізнесу або створюються умови для відпочинку учасників наукового семінару, персоналу фірми тощо.

Для організаторів ця класифікація дозвілля набуває важливого значення. Особливо враховується такий критерій, як вік суб'єктів дозвільної діяльності. Значну увагу приділяють дозвіллю дітей і молоді (дошкільнят, школярів молодших, середніх, старших класів, підлітків, студентів та ін.), а також людей старших вікових груп (осіб пенсійного віку).

У практиці дозвільної діяльності не прийнято спеціально виділяти дозвілля чоловіків або жінок. Багато занять на дозвіллі, як правило, мають однаковий попит у представників обох статей. Проте є заняття, до яких тяжіють переважно чоловіки (рибалка, мисливство, участь у деяких видах спорту та ін.) або здебільшого жінки (рукоділля, квітникарство та ін.). Жінки також більшою мірою цінують дозвілля як засіб спілкування, вважають за краще ходити в гості, розмовляти з близькими і знайомими тощо.

Що стосується дозвілля, властивого різним соціальним (професійним, освітнім і тому подібне) групам населення, то важливість цього аспекту визнається як практиками-організаторами, так і теоретиками діяльності на дозвіллі.

Підприємці, організатори дозвілля враховують змістові переваги відпочинку представників різних соціальних груп. На ці переваги впливають такі показники, як характер праці, професія, рівень освіти, а також рівень доходів (високозабезпечені, середньозабезпечені, малозабезпечені верстви населення). Важливо також місце проживання споживачів послуг дозвілля: жителі мегаполісу, великого, середнього або невеликого міста, селища або села. Переваги жителів міста і села помітно різняться.

У представників різних соціально-демографічних груп сформовані неоднакові цілі, мотиви, змістові пріоритети, а також поведінкові особливості проведення дозвілля. Все це впливає на організацію дозвілля і фізкультурно-рекреаційні послуги, які надаються населенню.