Копия Случайная новость

Екологічний туризм, екотуризм (англ. ecotour, ecotourism) - подорожі, що організовуються і здійснюються у такий спосіб, щоб не порушувати природний баланс екосистем, ландшафтів, не виснажувати туристсько-рекреаційні ресурси територій відвідування.

Контакты

04111 Украина г.Киев ул.Салютная 1-Б
Телефон офиса:
тел. (044) 599-5332
тел. (044) 227-8149
Наши сайты:
www.ecotour.com.ua
www.team.biz.ua
www.aat.ecotour.com.ua
www.info.ecotour.com.ua
Наша почта:
tkv@ecotour.com.ua
info@ecotour.com.ua

ПоискРЕКРЕАЦІЙНИЙ ЕКОТУР частина 5

C. Дмитрук, Екотур-інфо

(за матеріалами Круцевич Т.Ю., Безверхня Г.В.

«Рекреація у фізичній культурі різних груп населення», 2010)

5. Фізична рекреація

Щоб зміцнити і відновити здоров'я, а також для фізичного вдосконалення використовують різноманітні види спеціально-організованої рухової активності: фізкультурно-оздоровчі, рекреативно-оздоровчі та профілактико-оздоровчі заняття; кондиційне тренування.

Рекреативно-оздоровчі види діяльності (фізкультурно-спортивні розваги, спортивно-оздоровчі туристські походи з нефорсованими навантаженнями тощо) забезпечують здоровий відпочинок, сприяють задоволенню емоційних потреб, пов'язаних зі змістовними розвагами.

Виокремлюють два види рекреації: активну (фізичну) і пасивну (споживчу) або рекреацію з фізичною чи розумовою домінантою.

Фізична рекреація – це процес використання засобів, форм і методів фізичної культури, спрямований на задоволення потреб в активному відпочинку, відновленні сил, розваги і вдосконалення особистості у вільний і спеціально відведений (за рахунок праці і навчання) час.

Зміст фізичної рекреації становить спеціально-організована рухова активність аеробного характеру у комплексі з анаеробними, що здійснюється з відносно низькою інтенсивністю у формі фізичних вправ, рухових ігор та розваг, зміни видів діяльності, спортивно-оздоровчого туризму тощо.

Пасивна рекреація – це зміна видів діяльності, які дають задоволення і не передбачають спеціально-організованої рухової активності людини. Вона є тільки слухачем розповідей про туристські мандрівки, глядачем змагань, що відбуваються на спортивних майданчиках тощо.

Фізична рекреація – невід'ємна складова способу життя сучасної людини. Завершення процесу фізичного виховання (у школі, виші) чи спортивної діяльності (для тих хто займався спортом) не повинно зумовити припинення її рухової активності, її продовженням є спеціально-організована рухова активність у сфері рекреації, що іноді може поєднуватися з фізичною реабілітацією.

Комплекс завдань фізичної рекреації:

-     формування красивої фізично-досконалої фігури (обхватних розмірів тіла, регулювання маси тіла та ін.) є важливим для різних вікових категорій. Чоловіки прагнуть сформувати атлетичну фігуру, розвинути рельєфну мускулатуру, жінки – бути стрункими, витонченими, привабливими, мати красиву фігуру, легку ходу та красиву поставу. Для цього використовують індивідуальні та групові заняття, які можуть проводитися вдома, у спортивних і тренажерних залах з використанням як "підручних" засобів (власна вага, гантелі, еспандери), так і спеціальних тренажерів;

-     боротьба зі старінням, прагнення стримати процеси інволюції також є одним із завдань фізичної рекреації. Загальновідомо, що рухова активність сприяє не тільки збереженню біологічних функцій, а також їх удосконаленню, що зумовлює зниження темпів інволюцій. Це завдання вирішується особами зрілого та літнього віку як індивідуально, на основі власної непрофесійної фізкультурної освіти, так і в групах здоров'я, фізкультурно-оздоровчих центрах;

-     важливим завданням фізичної рекреації і водночас стимулом до занять фізичними вправами осіб дорослого, особливо літнього віку, є можливість спілкування. Значною мірою це стосується тих, хто вже втратив рідних та близьких і залишився самотнім.

Активний відпочинок – це потреба реалізації короткотривалого відпочинку протягом 5–15 хв у процесі праці (фізкультпаузи, фізкультхвилинки, активний відпочинок в обідню перерву). Це стосується і занять після завершення робочого дня, наприкінці тижня, у вихідні та святкові дні.

Вид і характер діяльності можуть бути реалізовані заміною відпочинку певною діяльністю (наприклад, руховою активністю – спортивно-оздоровчий похід вихідного дня), переходом з розумової на рухову (туристські тренувальні вправи, туристські ігри та тренінги, фізичні вправи) або з однієї рухової діяльності до рухової діяльності іншого характеру (турист-водник бере участь у пішохідному маршруті).

Активний відпочинок та зміна видів діяльності сприяють швидкому відновленню організму після перевтоми. Це дуже важливо для тих професій, де люди тривалий час перебувають без руху (представники розумової праці) або виконують одноманітні монотонні рухи (робота на комп'ютерах, конвеєрах тощо).

Отже фізична рекреація дорослих може здійснюватися у різних формах з різною метою.

Заняття рекреативного типу принципово відрізняються від спортивних тренувань і кондиційних тренувань інтенсивністю та обсягом навантаження і формами організації.

У багатьох країнах популяризацією та організацією фізичної рекреації займаються ті установи (об'єднання, союзи), що безпосередньо чи опосередковано зацікавлені у підвищенні працездатності, поліпшенні здоров'я.

За кордоном велику роль в організації активного відпочинку відіграють профспілки, страхові компанії (ФРН, Швейцарія, Швеція), спортивні клуби (Нідерланди), адміністрація парків культури та відпочинку, зон відпочинку (США, Швейцарія, Фінляндія), адміністрація пляжів (Болгарія, Італія, Франція), санаторії, профілакторії. У цих країнах організовують велику кількість заходів, щоб підготувати людей до самостійних занять. Видають багато спеціальної літератури, в якій подають інформацію про нові засоби оздоровлення для індивідуального використання. Прагнення до індивідуальних, самостійних форм занять зумовлено тим, що групові заняття платні.

Розрізняють елітні (гольф, кінний спорт, авіаційний і парусний, далекі подорожі, віндсерфінг тощо) та демократичні (танці, ігри, туризм, риболовля, спортивно-масові заходи) види фізичної рекреації. Перші потребують великих фінансових витрат, а тому доступні не кожному.

Танцям та іграм належить одне з визначальних місць. Різноманітність рухів, виконуваних під час танців та ігор, має оздоровчий вплив на організм, сприяє покращенню функціонального стану нервової системи, рухового апарату, нормалізації обміну речовин. Швидкий темп виконання рухів, часта їх зміна, чергування інтенсивності навантажень стимулюють тонус судин, збільшують силу та рухливість нервових процесів, знижують нервове напруження. Особливого значення набуває емоційне забарвлення ігор.

Туризм – один із найпоширеніших видів рекреації. За даними соціальних опитувань, на питання: "Яким формам відпочинку ви надаєте перевагу?" 41 % респондентів відмітили самостійний туризм і 26 % – відпочинок на турбазах.

Соціологічні дослідження засвідчують, що більша частина тих, хто займається туризмом, – технічні працівники, творча інтелігенція, робітники.

Половина туристів, – це особи віком від 16 до 24 років, менше половини – від З0 до 40, кожному десятому туристові за 40, одному із ста – більше 60 років.

Туризм – це сукупність організованих та спланованих заходів, прогулянок, екскурсій, походів, подорожей, що здійснюються з метою пізнання географічних регіонів, нових країн, активного і пізнавального відпочинку, підвищення фізичного рівня.

Цінність туризму полягає у його різнобічному впливі на організм тренувальними, відновлювальними навантаженнями, що дуже важливо для людей, професійна праця яких має обмежену рухову активність.

Розвиток автоматизації та механізації пов'язаний із посиленням навантаження на нервову систему та обмеженням фізичної активності, що є передумовою розвитку функціональних розладів, насамперед нервової і серцево-судинної системи, що спостерігалось у 70 % практично здорових людей у стані перевтоми.

Туристичні походи дають змогу відновити працездатність та зміцнити здоров'я внаслідок комплексу факторів: зміни обстановки, впливу кліматичних умов, раціональної рухової активності. Залежно від ступеня фізичного навантаження, туризм може бути або засобом активного відпочинку, або тренувальним засобом. Відновлювальну дію мають фізичні вправи низької інтенсивності.