Копия Случайная новость

Екологічний туризм можна визначити як інтегруючий напрямок рекреаційної діяльності спрямований на гармонізацію відносин між туристами, туроператорами, природним середовищем та місцевими громадами, що реалізується через екологізацію всіх видів туристської діяльності, охорону природи, екологічну освіту та виховання.

Контакты

04111 Украина г.Киев ул.Салютная 1-Б
Телефон офиса:
тел. (044) 599-5332
тел. (044) 227-8149
Наши сайты:
www.ecotour.com.ua
www.team.biz.ua
www.aat.ecotour.com.ua
www.info.ecotour.com.ua
Наша почта:
tkv@ecotour.com.ua
info@ecotour.com.ua

ПоискРЕКРЕАЦІЙНИЙ ЕКОТУР частина 7

C. Дмитрук, Екотур-інфо

(за матеріалами Круцевич Т.Ю., Безверхня Г.В.

«Рекреація у фізичній культурі різних груп населення», 2010)

7. ЖИТТЯ ЦЕ РУХ: РУХОВА АКТИВНІСТЬ ЛЮДИНИ

Різні види рухової активності мають відмінності, зумовлені географічним положенням, кліматом, культурними традиціями і соціально-економічним станом.

Проте існує універсальна залежність кількості часу, витраченого на заняття руховою активністю і спортом, від віку.

Незалежно від статі, географічних, кліматичних, етнічних чи культурних особливостей, діти та підлітки з віком стають менш активними.

Таке зменшення рухової активності відбивається на добових енергозатратах загалом та енергозатратах на заняття руховою активністю – значення обох цих показників із віком знижується.

Одні науковці висловлюють припущення, що зниження рівня рухової активності починається на другому десятилітті життя, а інші вважають, що уже в шість років і навіть раніше.

Причини виникнення гіпокінезії різноманітні (Сухарев, 1991; перероблено і доповнено):

Види гіпокінезії:

-       Фізіологічна (вплив генетичних факторів, моторна "дебільність", аномалії розвитку)

-       Побутова (звикання до малорухливого способу життя, зниження рухової ініціативи, побутовий комфорт, ігнорування фізичною культурою та спортом)

-       Професійна (обмеження рухової активності внаслідок виробничої необхідності)

-       Клінічна "нозогенна" (захворювання опорно-рухової системи; хвороби; травми, після яких людина змушена довго перебувати у лежачому положенні)

-       Вікова (зниження з віком потреби у руховій активності)

-       Шкільна, студентська (неправильна організація навчально-виховного процесу; перевантаження навчальними заняттями; ігнорування фізичного виховання; відсутність дозвілля)

-       Геоекологічна (Несприятливі географічні та екологічні умови, що обмежують рухову активність)

Експериментальна (моделювання зниження рухової активності для проведення медико-біологічних досліджень)