Копия Случайная новость

Рекреационная деятельность охватывает различные виды занятий (туризм, физкультура, спорт, художественная самодеятельность, техническое творчество, коллекционирование и т.п.) с неодинаковой степенью физических, интеллектуальных и эмоциональных нагрузок.

Контакты

04111 Украина г.Киев ул.Салютная 1-Б
Телефон офиса:
тел. (044) 599-5332
тел. (044) 227-8149
Наши сайты:
www.ecotour.com.ua
www.team.biz.ua
www.aat.ecotour.com.ua
www.info.ecotour.com.ua
Наша почта:
tkv@ecotour.com.ua
info@ecotour.com.ua

ПоискРЕКРЕАЦІЙНИЙ ЕКОТУР частина 8

C. Дмитрук, Екотур-інфо

(за матеріалами Круцевич Т.Ю., Безверхня Г.В.

«Рекреація у фізичній культурі різних груп населення», 2010)

8. Рухова активність дітей

Низький рівень рухової активності негативно впливає на організм дітей. Залежно від причини обмеження рухливості, ступеня її впливу і тривалості діапазон змін в організмі може коливатися від адаптаційно-фізіологічних до патологічних.

За даними О. Г. Сухарєва (1991), у період шкільного навчання дефіцит рухової активності призводить до погіршення адаптації серцево-судинної системи учнів до стандартних фізичних навантажень, зниження ЖЄЛ та станової сили, зайвої маси тіла, підвищення рівня холестерину в крові. Рівень захворюваності школярів в умовах гіпокінезії підвищується в 2 рази, що пов'язано зі зниженням загальної неспецифічної резистентності.

Встановлено, що гіпокінезія є фактором ризику функціональної патології серця у дітей та виявлено її безпосередній зв'язок із різноманітними захворюваннями серцево-судинної системи.

Гіпокінезія в дитячому та підлітковому віці є фактором, що послаблює здоров'я дорослої людини.

Зменшення рухової активності зумовлює зниження енергозатрат, наслідком чого є недостатня стимуляція росту та розвитку, посилена залежність від

норми, що кваліфікуються як порівняльні (контрольні) для оцінки індивідуальної рухової активності.

Теоретичні положення про критерії вікових норм рухової активності дітей і підлітків майже не відрізняються у багатьох авторів, проте показники, що визнаються нормою, наводяться неоднакові. Найбільш поширеними є показники добових локомоцій (кількість кроків за 24 год).

Методика виміру числа локомоцій за допомогою крокоміра знайшла доволі широке застосування у масових дослідженнях, що дозволило О.Г. Сухарєву розробити гігієнічні норми добових локомоцій для дітей та підлітків. Зважаючи на існування різноманітної рухової активності, що не пов'язано з переміщенням тіла в просторі та виконується в положенні стоячи чи сидячи, проте супроводжується значними енергетичними затратами, автор вводить додаткові показники енергозатрат протягом доби та тривалість рухового компонента (див. табл.).

Шкала оцінки сумарної добової рухової активності дітей і підлітків (Сухарев, 1991)

Група

Показник

Оцінка рухової активності

Гіпокінезія

Гігієнічна норма

Гіперкінезія

5 – 6 років

Хлопчики, дівчатка

Енергозатрати, МДж

<7,5

8,6–10,5

>13,0

Локомоції, тис. кроків

<9,0

11,0–15,0

>20,0

Тривалість рухового компонента, год

<4,0

4,5–5,5

>6,0

7 – 1 0 років

Хлопчики, дівчатка

Енергозатрати, МДж

<8,0

10,6–12,5

>15,0

Локомоції, тис. кроків

<10,0

15,0–20,5

>25,0

Тривалість рухового компонента, год

<3,5

4,0–5,0

>5,0

11 – 14 років

Хлопчики

Енергозатрати, МД ж

<10,0

12,6–14,5

>17,0

Локомоції, тис. кроків

<15,0

20,0–25,0

>30,0

Тривалість рухового компонента, год

<3,0

3,5-4,5

>5,0

11 – 14 років

Дівчатка

Енергозатрати, МДж

< 10,0

12,6–13,5

>16,0

Локомоції, тис. кроків

<12,0

17,0–23,0

>28,0

Тривалість рухового компонента, год

<3,0

3,5^,5

>5,0

15 – 17 років

Юнаки

Енергозатрати, МДж

< 12,0

14,6–16,5

>20,0

Локомоції, тис. кроків

<20,0

25,0–30,0

>35,0

Тривалість рухового компонента, год

<2,5

3,0–4,0

>4,5

15 – 17 років

Дівчата

Енергозатрати, МДж

< 11,0

13,6–14,5

> 18,0

Локомоції, тис. кроків

<15,0

20,0–25,0

>30,0

Тривалість рухового компонента, год

<3,0

3,5–4,5

>3,5

Р.В. Сілла (1972) пропонує встановлювати норми рухової активності згідно з витратами часу на здійснення рухів різної інтенсивності.

Автор класифікує види діяльності за співвідношенням обміну речовин до рівня основного обміну (табл.)

Класифікація інтенсивності виконуваних рухів (Сілла, 1972)

Група інтенсивності

Вид діяльності

Кратність підвищення рівня обміну речовин

1

Відсутність руху в лежачому положенні

0,8

2

Спокійна діяльність сидячи

1,6

3

Дуже легке фізичне навантаження (повільна ходьба 3 км/год, уроки праці, повільна їзда велосипедом та ін.)

2,4

4

Легке фізичне навантаження (рухові ігри, зарядка, танці та ін.)

4-6

5

Середнє фізичне навантаження (інтенсивний біг, спортивні ігри)

7-9

6

Велике фізичне навантаження (біг з майже граничною та з граничною швидкістю та ін.)

10 і більше

Для дітей шкільного віку рекомендовано таку загальну тривалість виконання рухів різної інтенсивності за добу: у 3-й групі інтенсивності – 90– 200 хв для дівчаток і 80 –180 хв для хлопчиків; у 4-й групі – 25–45 хв і З0–45 хв; у 5-й групі – 10–30 і 25–45 хв; у 6-й групі – 3–5 і 3–15 хв.

Наведені автором показники можна використати як орієнтовані для оцінки достатньої чи недостатньої рухової активності у конкретній віковій групі порівняно з умовами життя, навчання, орієнтацією процесу фізичного виховання.

Однак індивідуальна норма рухової активності повинна визначатися її доцільністю та користю для здоров'я. Для цього треба орієнтуватися на показники, що характеризують здоров'я дітей. Рух і кількість локомоцій не повинні бути самоціллю, а стати засобом досягнення бажаного рівня фізичного стану. Це потребує визначення спрямованості фізичних вправ, параметрів фізичних навантажень.