Копия Случайная новость

Рекреационная деятельность охватывает различные виды занятий (туризм, физкультура, спорт, художественная самодеятельность, техническое творчество, коллекционирование и т.п.) с неодинаковой степенью физических, интеллектуальных и эмоциональных нагрузок.

Контакты

04111 Украина г.Киев ул.Салютная 1-Б
Телефон офиса:
тел. (044) 599-5332
тел. (044) 227-8149
Наши сайты:
www.ecotour.com.ua
www.team.biz.ua
www.aat.ecotour.com.ua
www.info.ecotour.com.ua
Наша почта:
tkv@ecotour.com.ua
info@ecotour.com.ua

ПоискРЕКРЕАЦІЙНИЙ ЕКОТУР частина 11

C. Дмитрук, Екотур-інфо

(за матеріалами Круцевич Т.Ю., Безверхня Г.В.

«Рекреація у фізичній культурі різних груп населення», 2010)

11. ДОЗУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ПІД ЧАС РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ

Під час оздоровчих занять тренувальними туристськими вправами, тренувальними фізичними вправами, спортивними іграми рухова діяльність характеризується різною інтенсивністю, аеробними та анаеробними механізмами енергозабезпечення.

Дозування фізичного навантаження залежить від таких показників:

-   складності техніки й тактики рухових дій;

-   тривалості фізичного навантаження;

-   темпу рухових дій;

-   тривалості пауз для відпочинку під час оздоровчих занять;

-   ступеня нервово-м'язового напруження;

-   емоційного фактора;

-   метеорологічних умов (якщо оздоровчі заняття проводяться просто неба).

Не завжди слід покладатися на показники самопочуття гравців. У зв'язку з високим емоційним фоном заняття, значне фізичне навантаження не відчувається. За свідченням дослідників, при хорошому самопочутті гравців та відсутності скарг можуть бути зареєстровані негативні зміни в ЕКГ (як правило, в осіб 40-50 років). Саме тому дуже важливим є контроль за рівнем фізичного навантаження під час занять.

За показниками ЧСС на заняттях аеробного режиму розрізняють навантаження трьох рівнів: мале (ЧСС 80-100 уд.хв-1); середнє (100-120 уд.хв-1); велике (120-140 уд.хв-1).

Максимально допустимі показники ЧСС при використанні спеціально-організованої рухової активності – спортивно-оздоровчого туризму, тренувальних фізичних вправ, туристських ігор (Іващенко, Страпко, 1988)

Рівень фізичного стану

Вік, років

20–29

30–39

40–49

50–59

60–69

Низький

175–180

165–170

155–160

Нижче середнього

180–185

170–175

160–165

Середній

185–190

175–180

165–170

150–155

140–145

Вище середнього

190–195

190–195

170–175

155–160

145–150

Високий

195–200

185–190

175–180

160–165

150–155

Показники ЧСС свідчать про аеробно-анаеробний режим фізичного навантаження. В оздоровчо-рекреаційних заняттях спортивно-оздоровчим туризмом, тренувальними фізичними вправами, туристськими іграми рівень фізичного навантаження значно менший, допускається підвищення ЧСС на 60 % від початкового рівня.

Про надмірне фізичне навантаження в оздоровчих заняттях спеціально-організованою руховою активністю (спортивно-оздоровчим туризмом, тренувальними фізичними вправами, туристськими іграми) свідчать:

-     тремор рук та ніг;

-     вираз втоми на обличчі;

-     погіршення постави;

-     зниження активності;

-     скарги на втому та ін.

Фахівцю, який проводить заняття, слід обов'язково брати всі названі ознаки до уваги й застосовувати різні методичні прийоми для оптимального дозування навантаження. До них належать:

-     спрощення правил виконання вправ, проведення гри;

-     скорочення тривалості виконання вправ, проведення гри;

-     зменшення обсягів завдання, розмірів ігрових майданчиків тощо;

-     зменшення параметрів тренувальних засобів (ваги, розмірів тощо);

-     збільшення кількості гравців у командах;

-     вчасність пауз для відпочинку;

-     послаблення емоційного фактора;

-     врахування умов зовнішнього середовища (температури, вологості,тиску, сили вітру та ін.).

Слід приділяти увагу відновленню ЧСС після завершення заняття. У добре фізично підготовлених осіб ЧСС знижується з 160-170 до 120-130 уд.хв-1 за 60-80 с, у непідготовлених – за 2-3 хв і більше.

Оздоровчі заняття спеціально-організованою руховою активністю (спортивно-оздоровчим туризмом, тренувальними фізичними вправами, туристськими іграми) повинні проводитися в екологічно чистих зонах. Дотримання правил безпеки оздоровчих занять вимагає проведення їх на м'якому ґрунті, тартановому покритті тощо (рекомендується обмежити використання асфальтованих майданчиків, насамперед для проведення занять з техніки подолання перешкод, страховки та самостраховки). Заборонено проводити оздоровчі тренування під час дощу та після нього на майданчику, покритому водою, не рекомендується проводити заняття при температурі нижче – 14°С та вище 25°С. Тільки дотримання правил безпеки зумовить або підсилить рекреативний ефект занять спортивно-оздоровчим туризмом.